Kezdõlap arrow Pályázatok
Pályázatok
Felhívás
2017. prilis 27.
Tovbb...
 
Ifjúsági Antológia 2016
2016. december 21.

 

Pályázat az IFJÚSÁGI NÉPTÁNCANTOLÓGIA - 2016 rendezvényen történõ részvételre

Az Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület pályázatot hirdet az Ifjúsági Néptáncantológia 2016 rendezvényen történõ részvételre. (2017. február 25. – Kõrosi Csoma Kulturális Központ, mely az esti Néptáncosok Báljának helyszíne is egyben). A pályázat célja, hogy az ifjúsági néptáncmozgalom és néptáncmûvészet újonnan született értékeit összegyûjtse és felmutassa, lehetõséget biztosítva a legszínvonalasabb mûvek színházi körülmények között történõ bemutatásához.

Pályázat részletei

Pályázati ûrlap kitöltése  

 
Népmûvészet Ifjú Mestere díj
2016. februr 13.

A Népmûvészet Ifjú Mestere díj az egyes népmûvészeti ágakban kiemelkedõ alkotó- vagy elõadó-mûvészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népmûvészeti alkotó- és elõadómûvészek részére adományozható, átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelõ összeg.

A díj adományozására a kultúráért felelõs miniszter által felkért öttagú bizottság tesz javaslatot.

A Hagyományok Háza az Emberi Erõforrások Minisztériumának megbízásából a Népmûvészet Ifjú Mestere díj odaítélésének elõkészítése érdekében pályázatot hirdet. A pályázat zsûrijében a miniszter által felkért öttagú bizottság tagjai is részt vesznek, s a pályázat eredményét a miniszter számára készített végsõ javaslatuk kialakításakor figyelembe veszik.

Részletek  

 
Az NKA Közmûvelõdés és Népmûvészet Kollégiuma 2015 õszi pályázati közleményei
2015. augusztus 18.

A Nemzeti Kulturális Alap Közmûvelõdés és Népmûvészet Kollégouma az alábbi témakörökben tett közzé pályázati felhívásokat:

1. Téma:Megyei, országos, és nemzetközi hatókörû közmûvelõdési és népmûvészeti: nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezésére 

2. Téma:Amatõr mûvészeti, alkotó jellegû és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka idõtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az élõ népmûvészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népmûvészet) országos, regionális és megyei hatókörû alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására. (Napközis jellegû táborokat és saját, egy alkotó közösségre korlátozódó táborokat a Kollégium nem támogat!) 

3. Téma:Rendszeresen mûködõ, olyan táncházi programok támogatására, amelyek a megvalósítási idõszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre. (Támogatott pályázatok esetén a táncházat akkor is meg kell tartani 6 alkalommal, ha a Kollégium csökkentett támogatást nyújt és kizárólag élõzenés szolgáltatással valósíthatók meg!). 

Részletek  

 
Az NKA Színház- és Táncmûvészet Kollégiumának 2015. õszi pályázati felhívásai
2015. augusztus 18.

A Színház- és Táncmûvészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas mûvészeti színvonalú táncmûvészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására, az alábbi témakörökben

 

 1. Pályázati cél: Új színházi produkciók megvalósítása
 2. Pályázati cél: Már bemutatott színházi produkciók Magyarországon történõ forgalmazása, elõadások befogadása, szakmai együttmûködések kialakítása
 3. Pályázati cél: Új színházi elõadások koprodukcióban történõ megvalósítása és forgalmazása
 4. Pályázati cél: Színházi témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, külföldi vendégszerepléseken való részvétel
 5. Pályázati cél: Kihívással élõk színházi programjai megvalósítása
 6. Pályázati cél: Magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének (színházi látogatáshoz kapcsolódó felkészítõ és feldolgozó beszélgetések és foglalkozások, osztályterem-színház, komplex színházi nevelési programok) megvalósítása
 7. Pályázati cél: Új táncprodukciók megvalósítása
 8. Pályázati cél: Már bemutatott táncprodukciók bel- és külföldi forgalmazása
 9. Pályázati cél: Táncmûvészeti témájú nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvétel

Részletek


   


 
Fiatalok Lendületben Program 2013 - Pályázatok nem-formális nevelési programok támogatása céljából
2013. prilis 9.

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action – Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára.

A Program jelentõsen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetõségeinek biztosításában.

Tovább

 
Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek téli táborozási programjainak támogatására
2012. oktber 19.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek téli táborozási programjának támogatására.

A pályázat célja, hogy olyan Magyarország területén megvalósuló értékközpontú és értékteremtõ táborozási programokat támogasson, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, erõsítik a közösségeket, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidõ hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegõrzéséhez.
Legalább három napos bentlakásos táborozás támogatható a programban, amelyek 2012. december 1. és 2013. május 31. közé esõ idõszakban valósulnak meg. Elõnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyeket vesznek igénybe.
A rendelkezésre álló keretösszeg 35.000.000 Ft, pályázatonként legfeljebb 600.000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 12.
Az eredményhirdetés várható idõpontja: 2012. december 18.

Tovább a kiíró oldalára

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek téli táborozási programjainak támogatására

 
Pályázat az Országos Ifjúsági Folklór Találkozó és Vásáron való részvételére
2012. prilis 19.

A Mini Magyarországért Alapítvány nyílt felhívású országos pályázatot hirdet a Tiszaugi X-Games Ifjúsági Szálló és Sport Centrumban2012.07.31-től 2012. 08. 07-ig megrendezésre kerülő Országos Ifjúsági Folklór Találkozó és Vásár részvételére. A rendezvényre jelentkezhetnek korhatári megkötés nélkül mindazok a magyar fiatalok, akiket a népművészet megérintett, akik közelről meg szeretnének ismerkedni hagyományainkkal. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a fiatalok, akik a népművészet formanyelvében már jártasságot szereztek és megfelelő munkával rendelkeznek, annak továbbfejlesztésére, csiszolására vennék igénybe a tábor mentorait.
elentkezni lehet a www.minimagyarorszagertalapitvany.hu weboldali regisztráció és adatlap kitöltésével 2012. 07. 15-ig és a Mini Magyarországért Alapítvány számlaszámára 5000 Ft nevezési díj befizetésével.
Pályázni 4 kategóriában lehet:
- népzene/népdal
- néptánc
- vers/próza/népmese
- tárgyalkotó művészet/rajz
A kategóriák nyertesei egyenes bejutói a Tiszavirág Országos Népművészeti Fesztiválra és Versenyre, továbbá kiállíthatják, ill. felléphetnek a Vásáron. Az I. helyezett 100 000 Ft, a II. helyezett 70 000 Ft, a III. helyezett 40 000 Ft pénzdíjazásban részesül.

 
Nemzetiségi Pályázatok - 2012
2012. prilis 17.

A 28/2012.(III.06.) Korm. rendelet 12. § alapján a központi költségvetésben jóváhagyott nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzatból a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra nyújtható támogatás. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő fenti célokra az alábbi pályázatokat írja ki:

1. Nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatása, beadási határidő: 2012. április 30.
2.
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása: beadási határidő: 2012. április 30.
3.
Nemzetiségi táborok támogatása: beadási határidő:2012. április 30.
4.
Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása: beadási határidő: 2012. április 30.
5.
Nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának támogatása: beadási határidő: 2012. június 1.

Forrás: http://www.wekerle.gov.hu
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1882&cikkid=10379&listabol=1

 
NTP-AMI-11 - Pályázat alapfokú művészeti iskolák részére
2012. prilis 9.

A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására
(A pályázat kódja: NTP-AMI-11)

 

1. A pályázat célja, a támogatandó tevékenységek köre 
1.1. A pályázat célja 
Az alapfokú művészetoktatás tehetségazonosító, tehetségfejlesztő programjainak, sajátos pedagógiai módszereinek, eszközeinek bemutatását szolgáló rendezvény megszervezése. 
Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, valamint a színművészet–bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára tervezett, legalább 60 órás projekt kidolgozására.

1.2. A támogatandó tevékenységek köre 

Tovbb...
 
Pályázati kiírás civil szervezetek működési célú támogatására
2012. prilis 5.

Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M

Pályázati határidő: 

2012. május 8

A pályázat célja

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.

forrás: nonprofit.hu

 
<< Els < Elz 1 2 3 4 5 Kvetkez > Utols >>

Eredmnyek 1 - 11 / 50