Az EMMI tájékoztatója (2021.02.19.)

Tisztelt Kedvezményezettek!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) ezúton felhívja a szíves figyelmüket arra, hogy – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet figyelembevételével – az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a alapján a Támogatáskezelővel létrejött, a veszélyhelyzet hatályba lépése napján, azaz 2020. november 4-én megvalósítási időszakban lévő vagy ezt követően létrejött támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósítási időtartama – és ezzel összefüggésben a beszámolási határideje – a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben, a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik.

A Rendelet alapján bekövetkező változások miatt nem szükséges a támogatott tevékenység megvalósítási időtartamának vagy beszámolási határidejének hosszabbítására vonatkozóan módosítási kérelmet benyújtaniuk, valamint a meghosszabbodás időtartama alatt is benyújthatják a beszámolójukat. A támogatott tevékenységet érintő egyéb változással kapcsolatban továbbra is lehetőség van módosítási kérelem benyújtására.

A fentiek alapján módosult határidőkről, valamint a további teendőkről a veszélyhelyzet megszűnését követően nyújtunk további tájékoztatást, különös tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § és 5. §-a alapján Magyarország egész területén 2021. február 8. napját követően is fenn áll a veszélyhelyzet. Továbbá a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § 60. pontja szerint a Rendelet 4. §-ában rögzített támogatott tevékenység időtartamára vonatkozó rendelkezés 2021. február 8. napját követően is hatályos.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen közlemény tartalma, az államháztartás központi alrendszeréhez tartozó szervezetek részére egyedi támogatási kérelemmel biztosított támogatások esetén azzal a különbséggel alkalmazandó, hogy a támogatási időszak nem haladhatja meg a forrás év december 31. napját.

Az eredeti közlemény megtekinthető az alábbi linken:

https://emet.gov.hu/tajekoztatas-a-tamogatott-tevekenyseg-megvalositasi-idotartamanak-meghosszabbitasarol/